Rekrutujemy Specjalistów

Power Generation / Oil & Gas

Engineering

Automotive

Realizacja projektu

  1. Przygotowanie

Pierwszy i jednocześnie kluczowy dla powodzenia całego projektu etap procesu. Rozpoczyna się od szczegółowego omówienia zakresu realizowanych prac oraz niezbędnych umiejętności/certyfikatów dla osób pracujących na projekcie. Na tym etapie ustalamy stawki wynagrodzenia oraz wszystkie diety i dodatki jakie otrzymywać będą pracownicy. Ostatnim krokiem jest przygotowanie harmonogramu oraz planu realizacji całego projektu.

  1. Rekrutacja

Korzystając z bazy Kandydatów Globetek oraz posiłkując się ogólnopolskimi serwisami ogłoszeniowymi Konsultanci prowadzący projekt zaproszą do udziału w rekrutacji ustaloną wcześniej liczbę kandydatów. Po wstępnej weryfikacji doświadczenia oraz posiadanych uprawnień i dokumentów, osoby spełniające wymagania zapraszane są na rozmowę kwalifikacyjną połączoną z testami teoretycznymi oraz praktycznymi.

  1. Mobilizacja oraz administracja

Konsultanci odpowiedzialni za dany projekt, kompletują dokumentację niezbędną do rozpoczęcia pracy dla osób zaakceptowanych do udziału w projekcie. Na około tydzień przed rozpoczęciem kontraktu rezerwowane są loty (jeżeli kontrakt jest zagranicą) oraz organizowane jest zakwaterowanie możliwe blisko miejsca pracy. W trakcie trwania kontraktu konsultanci na bieżąco wspierają pracowników w kwestiach organizacyjnych oraz pomagają w rozwiązaniu bieżących problemów.

  1. Demobilizacja

Ostatnim etapem jest zagwarantowanie możliwe sprawnego i szybkiego powrotu z kontraktu. W przypadku kontraktów zagranicznych pracownicy odwożeni są na lotnisko i wracają do domów. Przy kontraktach krajowych Konsultanci pomagają w zorganizowaniu najdogodniejszego środka transportu do miejsca zamieszkania.

Send CV

Attach your CV:

* Required Field.

ZAMKNIJ
Prześlij CV

Załącz plik z CV:

* Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Politykę Prywatności Globetek Sp. z o.o.
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Globetek Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie 41-506, ul. Leśna 83, dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnie trwających i przyszłych procesów rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.), w tym na udostępnianie ich w powyższym zakresie klientom Globetek Sp. z o.o.
* Rozumiem, że podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz ze posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania, zmieniania oraz modyfikowania - zgodnie z przepisami ww. Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, a zgoda na przetwarzanie moich danych może być przeze mnie odwołana w każdym czasie.

* Pole obowiązkowe.

ZAMKNIJ
Strona wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies znajdziesz na stronach producenta Twojej przeglądarki www. Korzystając z serwisu akceptujesz pliki cookies.