Rekrutujemy Specjalistów

Power Generation / Oil & Gas

Engineering

Automotive

Polityka prywatności

Polityka Prywatności Globetek sp. z o.o. Oddział w Polsce   

§ 1

Polityka Prywatności Globetek sp. z o.o. oddział w Polsce określa zasady postępowania w sytuacji naruszenia przepisów ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) – zwana dalej u.o.d.o., w zakresie przetwarzania danych klientów Globetek sp. z o.o. oddział w Polsce.  

 § 2

Firma Globetek sp. z o.o. oddział w Polsce chroni prywatność swoich klientów w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku  

 § 3

Dane osobowe klientów chronione są przed nieuprawnionym dostępem. Zasady określające dostęp do danych osobowych dla osób uprawnionych klientów zawierają dokumenty:

1. „Polityka bezpieczeństwa danych osobowych Globetek sp. z o.o. oddział w Polsce”,

2. „Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych”.

§ 4

Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo do informacji dotyczące danych

1. czy taki zbiór istnieje,

2. jaki jest cel, zakres i sposób przetwarzania,

3. źródła pochodzenia,

4. sposobu udostępniania.

 § 5

Dyrektor Oddziału lub osoba przez niego upoważniona, udziela informacji, o której mowa w §4 w zrozumiałej formie, w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku. 

 § 6

Prawo do informacji przysługuje nie częściej niż raz na 6 miesięcy. 

 § 7

Każda osoba, której dane dotyczą może żądać uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania danych. 

 § 8

Każda osoba, której dane dotyczą może żądać czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych lub ich usunięcia jeżeli:

1. dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe,

 

2. zostały zebrane z naruszeniem przepisów ustawy u.o.d.o.,

 

3. są zbędne do realizacji celu, w jakim je zebrano.

§ 9

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje sprzeciw:

1. wobec przetwarzania ich w celach marketingowych bez wyrażenia na to wcześniejszej zgody,

2. w razie nieuprawnionego przekazania danych innemu administratorowi. 

 § 10

1. Niniejsza Polityka Prywatności Globetek sp. z o.o. oddział w Polsce obowiązuje od dn. 01.01.2008 r.

2. Zmiany instrukcji wprowadzane są decyzją Dyrektora Oddziału Globetek sp. z o.o. oddział
w Polsce.   

 

Katowice, dnia 1 stycznia 2008 r. 

Send CV

Attach your CV:

* Required Field.

ZAMKNIJ
Prześlij CV

Załącz plik z CV:

* Pole obowiązkowe.

ZAMKNIJ
Strona wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies znajdziesz na stronach producenta Twojej przeglądarki www. Korzystając z serwisu akceptujesz pliki cookies.