Contracting inżynierów

Czas prosperity budowlanego i produkcyjnego w Europie związany jest nieodłącznie z niedoborem doświadczonych pracowników i co za tym idzie, sporym wyzwaniem dla firm wykonawczych i produkcyjnych związanym z zapewnieniem sobie odpowiednio wykwalifikowanej kadry, będącej w stanie skutecznie realizować zlecenia.

Perspektywa niedotrzymania terminów realizacji kontraktów skłania przedsiębiorców do szukania alternatywnych metod szybkiego pozyskania doświadczonej kadry inżynierskiej i menedżerskiej przy maksymalnym uproszczeniu procedur zatrudnienia, zachowaniu wysokiej jakości oraz optymalizacji obciążeń pracodawcy.

platforma wiertnicza

Proponujemy Klientom usługę contractingu jako skuteczne i sprawdzone rozwiązanie ww. problemów. W jej ramach oferujemy specjalistów pracujących na własnej działalności i rozliczających się z wykonanego zlecenia na podstawie przepracowanych roboczogodzin. Na taką formę pracy decydują się najczęściej osoby z dużym doświadczeniem, posiadające niezbędne uprawnienia, mobilne i nastawione na pracę projektową oraz potrafiące precyzyjnie określić swoją dostępność do podjęcia kolejnego zlecenia.

Nasze wieloletnie doświadczenie, znajomości pośród inżynierów oraz rozbudowana i uaktualniana baza danych, pozwalają nam w krótkim czasie zapewnić Klientowi personel spełniający wymagania projektu. Dla Klienta niewątpliwie cenne będzie również uproszczenie zasad rozliczania (na podstawie faktury VAT) i związane z tym mniejsze obciążenie budżetu w porównaniu do umowy o pracę, nieograniczenie prawem pracy (np. możliwość realizacji zleceń na stawce płaskiej, również w weekendy i w nadgodzinach) oraz brak obciążeń administracyjnych, które bierze na siebie Globetek.

przemysł

Współpraca opiera się o umowę ramową, precyzującą zasady współpracy, oraz o zamówienia do umowy ramowej (w formie załączników) na poszczególne stanowiska przesyłane w miarę potrzeby przez Klienta. Zamówienie zawiera wszelkie niezbędne informacje potrzebne do podjęcia zlecenia przez kontraktora, w tym między innymi: informacje o miejscu wykonywania zlecenia, stanowisku, zakresie obowiązków, dacie rozpoczęcia i zakończenia zlecenia, wytycznych odnośnie przewidywanej ilości roboczogodzin w wymiarze dziennym, ilości dni roboczych w tygodniu.

CONTRACTING - SCHEMAT PROCESU

1

W momencie otrzymania zamówienia, potwierdzamy, czy będziemy w stanie je zrealizować.

W określonym w umowie ramowej czasie przedstawiamy Klientowi kandydatów ze wstępną wyceną ich godziny pracy, na podstawie przesłanych założeń do wyceny.

2
3

Klient wybiera kandydatów z którymi będziecie chciał spotkać się na rozmowach kwalifikacyjnych.

Po spotkaniach dostajemy od Klienta informacje, którzy kandydaci są zaakceptowani do objęcia zleconego stanowiska.

4
5

Przedstawiamy Klientowi ofertę dotyczącą podjęcia współpracy z konkretnym kandydatem z ostateczną wyceną jego godziny pracy.

Ostateczna decyzja o podjęciu współpracy z kandydatem/kandydatami zależy od Klienta.

6
7

Podpisujemy umowę o współpracę z wybranymi osobami.

Kontraktor ma obowiązek złożenia nam zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami ZUS oraz podatkami, oraz że został poinformowany o konieczności posiadania ubezpieczenia OC i NW (wysokość do ustalenia) i o zachowaniu poufności.

8
9

Zakładamy, że po stronie kontraktora jest zakwaterowanie, dojazdy na miejsce wykonywania pracy, odzież robocza (do ustalenia z Klientem).

Wszelkie dodatkowe koszty związane z wykonywaniem przez kontraktora obowiązków poza wskazanym miejscem wykonywania zlecenia są dodatkowo fakturowane (na podstawie rachunków).

10
11

Wystawiamy Klientowi co miesiąc fakturę VAT na podstawie wypełnionego z końcem danego miesiąca formularza miesięcznego, podsumowującego ilość roboczogodzin kontraktora w danym miesiącu i podpisanego przez osobę wskazaną przez Klienta.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies znajdziesz na stronach producenta Twojej przeglądarki www. Korzystając z serwisu akceptujesz pliki cookies. Polityka prywatności