Usługi wsparcia projektu

Dostarczamy kontraktorów do wykonania określonych zakresów prac na projekcie lub tworzymy kompletne zespoły wspierające realizację projektów.

Czytaj więcej
Crewing personelu morskiego

Poszerzając zakres działalności, rozpoczęliśmy świadczenie usług rekrutacji specjalistów pracujących na instalacjach offshore i statkach. Możemy zaopatrzyć Twoją jednostkę we w pełni certyfikowanych, doświadczonych członków załogi w szerokim zakresie stanowisk.

Czytaj więcej
Outsourcing pracowniczy

Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu na rynku międzynarodowym jesteśmy w stanie zaoferować klientowi kompleksowe usługi związane z rekrutacją i dostarczaniem wykwalifikowanej kadry na projekty budowlano-remontowe na terenie Europy.

Czytaj więcej
Rekrutacje Stałe

Wspieramy wykonawców EPC, inwestorów, firmy inżynieryjne i konsultingowe oraz dostawców technologii (OEM). Nasz zespół rekrutuje kadrę wykonawczą na projekty budowlane we wszystkich sektorach, od inżynierów i specjalistów po członków zarządu; Rekrutujemy specjalistów działów wsparcia: handlowego, zakupów, inżynierii, utrzymania ruchu i administracji

Czytaj więcej
Usługi wsparcia projektu

Dostarczamy kontraktorów do wykonania określonych zakresów prac na projekcie lub tworzymy kompletne zespoły wspierające realizację projektów.

Czytaj więcej
Crewing personelu morskiego

Poszerzając zakres działalności, rozpoczęliśmy świadczenie usług rekrutacji specjalistów pracujących na instalacjach offshore i statkach. Możemy zaopatrzyć Twoją jednostkę we w pełni certyfikowanych, doświadczonych członków załogi w szerokim zakresie stanowisk.

Czytaj więcej
Outsourcing pracowniczy

Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu na rynku międzynarodowym jesteśmy w stanie zaoferować klientowi kompleksowe usługi związane z rekrutacją i dostarczaniem wykwalifikowanej kadry na projekty budowlano-remontowe na terenie Europy.

Czytaj więcej
Rekrutacje Stałe

Wspieramy wykonawców EPC, inwestorów, firmy inżynieryjne i konsultingowe oraz dostawców technologii (OEM). Nasz zespół rekrutuje kadrę wykonawczą na projekty budowlane we wszystkich sektorach, od inżynierów i specjalistów po członków zarządu; Rekrutujemy specjalistów działów wsparcia: handlowego, zakupów, inżynierii, utrzymania ruchu i administracji

Czytaj więcej
Energetyka

Jesteśmy firmą działającą w branży elektroenergetycznej. Swoje doświadczenie zdobyliśmy realizując projekty budowy sieci energetycznych oraz renowacji linii napowietrznych (110 kV, 220 kV, 400 kV).

Czytaj więcej

Contracting inżynierów

Czas prosperity budowlanego i produkcyjnego w Europie związany jest nieodłącznie z niedoborem doświadczonych pracowników i co za tym idzie, sporym wyzwaniem dla firm wykonawczych i produkcyjnych związanym z zapewnieniem sobie odpowiednio wykwalifikowanej kadry, będącej w stanie skutecznie realizować zlecenia.

Perspektywa niedotrzymania terminów realizacji kontraktów skłania przedsiębiorców do szukania alternatywnych metod szybkiego pozyskania doświadczonej kadry inżynierskiej i menedżerskiej przy maksymalnym uproszczeniu procedur zatrudnienia, zachowaniu wysokiej jakości oraz optymalizacji obciążeń pracodawcy.

platforma wiertnicza

Proponujemy Klientom usługę contractingu jako skuteczne i sprawdzone rozwiązanie ww. problemów. W jej ramach oferujemy specjalistów pracujących na własnej działalności i rozliczających się z wykonanego zlecenia na podstawie przepracowanych roboczogodzin. Na taką formę pracy decydują się najczęściej osoby z dużym doświadczeniem, posiadające niezbędne uprawnienia, mobilne i nastawione na pracę projektową oraz potrafiące precyzyjnie określić swoją dostępność do podjęcia kolejnego zlecenia.

Nasze wieloletnie doświadczenie, znajomości pośród inżynierów oraz rozbudowana i uaktualniana baza danych, pozwalają nam w krótkim czasie zapewnić Klientowi personel spełniający wymagania projektu. Dla Klienta niewątpliwie cenne będzie również uproszczenie zasad rozliczania (na podstawie faktury VAT) i związane z tym mniejsze obciążenie budżetu w porównaniu do umowy o pracę, nieograniczenie prawem pracy (np. możliwość realizacji zleceń na stawce płaskiej, również w weekendy i w nadgodzinach) oraz brak obciążeń administracyjnych, które bierze na siebie Globetek.

Współpraca opiera się o umowę ramową, precyzującą zasady współpracy, oraz o zamówienia do umowy ramowej (w formie załączników) na poszczególne stanowiska przesyłane w miarę potrzeby przez Klienta. Zamówienie zawiera wszelkie niezbędne informacje potrzebne do podjęcia zlecenia przez kontraktora, w tym między innymi: informacje o miejscu wykonywania zlecenia, stanowisku, zakresie obowiązków, dacie rozpoczęcia i zakończenia zlecenia, wytycznych odnośnie przewidywanej ilości roboczogodzin w wymiarze dziennym, ilości dni roboczych w tygodniu.

CONTRACTING - SCHEMAT PROCESU

1

W momencie otrzymania zamówienia, potwierdzamy, czy będziemy w stanie je zrealizować.

W określonym w umowie ramowej czasie przedstawiamy Klientowi kandydatów ze wstępną wyceną ich godziny pracy, na podstawie przesłanych założeń do wyceny.

2
3

Klient wybiera kandydatów z którymi będziecie chciał spotkać się na rozmowach kwalifikacyjnych.

Po spotkaniach dostajemy od Klienta informacje, którzy kandydaci są zaakceptowani do objęcia zleconego stanowiska.

4
5

Przedstawiamy Klientowi ofertę dotyczącą podjęcia współpracy z konkretnym kandydatem z ostateczną wyceną jego godziny pracy.

Ostateczna decyzja o podjęciu współpracy z kandydatem/kandydatami zależy od Klienta.

6
7

Podpisujemy umowę o współpracę z wybranymi osobami.

Kontraktor ma obowiązek złożenia nam zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami ZUS oraz podatkami, oraz że został poinformowany o konieczności posiadania ubezpieczenia OC i NW (wysokość do ustalenia) i o zachowaniu poufności.

8
9

Zakładamy, że po stronie kontraktora jest zakwaterowanie, dojazdy na miejsce wykonywania pracy, odzież robocza (do ustalenia z Klientem).

Wszelkie dodatkowe koszty związane z wykonywaniem przez kontraktora obowiązków poza wskazanym miejscem wykonywania zlecenia są dodatkowo fakturowane (na podstawie rachunków).

10
11

Wystawiamy Klientowi co miesiąc fakturę VAT na podstawie wypełnionego z końcem danego miesiąca formularza miesięcznego, podsumowującego ilość roboczogodzin kontraktora w danym miesiącu i podpisanego przez osobę wskazaną przez Klienta.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies znajdziesz na stronach producenta Twojej przeglądarki www. Korzystając z serwisu akceptujesz pliki cookies. Polityka prywatności