Zatrudnienie na stałe a contracting – różnice

zatrudnienie stałe vs contracting

Zatrudnienie na stałe

Elastyczność czasu pracy
Ograniczona przepisami Kodeksu Pracy

Pozyskanie pracownika z rynku przez agencję
4-8 tygodni procesu rekrutacyjnego + czas wypowiedzenia zgodnie z KP

Zaangażowanie sił klienta
dział HR (rekrutacja, onboarding, kadry) dział finansowy, dział prawny, kierownik liniowy (rekrutacja)

Obciążenia finansowe
Niższe oczekiwania finansowe niż kontraktorzy
Po stronie pracodawcy między innymi: podatki
i ZUS, nadgodziny 50%, 100%, ograniczenia, delegacje, rozliczenia dojazdów, zakwaterowanie, ubrania robocze, narzędzia pracy, certyfikaty i uprawnienia, ubezpieczenie

Rozwiązywanie bieżących problemów – opieka nad pracownikiem
Po stronie klienta – rozmowy z pracownikiem na temat podwyżek, braku wydajności, niskiej jakości pracy, niedopasowania do zespołu, konfliktów itd.

Skuteczność w rozwiązywaniu problemów klienta
Średnia. Na rekrutację pracownika ma wpływ m.in. polityka kadrowa i długofalowe plany rozwojowe firmy

Przywiązanie do klienta
Wysokie, oparte o głębsze pobudki.
Możliwość budowania własnego know-how, inwestowania w rozwój pracowników, pracownicy największą wartością firmy

Nieobecności
Urlop, chorobowe – według Kodeksu Pracy

Odpowiedzialność
Po stronie pracodawcy

Ubezpieczenie
Po stronie pracodawcy

Relacja klient-pracownik
Regulowana przez Kodeks Pracy

Contracting

Elastyczność czasu pracy
Ograniczona indywidualnymi ustaleniami i warunkami projektu

Pozyskanie kontraktora z rynku przez agencję
Od kilku do kilkunastu dni (maks. 2 tygodnie)

Zaangażowanie sił klienta
Kierownik liniowy (rozliczanie czasu), dział finansowy (faktury), dział zakupów (zlecenie), dział HR (ewentualnie rekrutacja)

Obciążenia finansowe
Wyższe oczekiwania finansowe (umowa na ograniczony czas, większe ryzyka – odpowiedzialność, chorobowe itd.,). Brak kosztu pracodawcy, stawka za godziny dodatkowe negocjowana indywidualnie (często płaska) Refakturowane: delegacje, kilometrówka, Zakwaterowanie, certyfikaty, szkolenia, ubrania robocze, narzędzia pracy, ubezpieczenie – po stronie kontraktora

Rozwiązywanie bieżących problemów – opieka nad kontraktorem
Po stronie agencji kontraktującej – negocjacje stawki, egzekwowanie wydajności i jakości pracy, rozwiązywanie konfliktów, pośredniczenie w rozwiązywaniu problemów na linii kontraktor – klient

Skuteczność w rozwiązywaniu problemów klienta
Wysoka. Kontraktor (ekspert) dopasowany doświadczeniem do konkretnego, zamkniętego w czasie zadania

Przywiązanie do klienta
Niskie, biznesowe – na czas trwania kontraktu. Brak możliwości rozwoju sił własnych i inwestowania w pracownika

Nieobecności
Urlop, choroba – płatne według indywidualnych negocjacji lub bezpłatne, traktowane jako przerwa w świadczeniu usług

Odpowiedzialność
Po stronie kontraktora i agencji kontraktującej

Ubezpieczenie
Po stronie kontraktora

Relacja klient-kontraktor
Biznesowa. Nie może stanowić kierownictwa w rozumieniu Artykułu 22 § 1, § 11, Kodeksu pracy

Strona wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies znajdziesz na stronach producenta Twojej przeglądarki www. Korzystając z serwisu akceptujesz pliki cookies. Polityka prywatności