Usługi wsparcia projektu

Dostarczamy kontraktorów do wykonania określonych zakresów prac na projekcie lub tworzymy kompletne zespoły wspierające realizację projektów.

Czytaj więcej
Crewing personelu morskiego

Poszerzając zakres działalności, rozpoczęliśmy świadczenie usług rekrutacji specjalistów pracujących na instalacjach offshore i statkach. Możemy zaopatrzyć Twoją jednostkę we w pełni certyfikowanych, doświadczonych członków załogi w szerokim zakresie stanowisk.

Czytaj więcej
Spawacze dla Twojej firmy

Wykwalifikowani spawacze dla Twojej firmy, ich kompetencje
potwierdzone w Assessment Center.
97 skrupulatnie wyselekcjonowanych kandydatów z Filipin
jest gotowych do podjęcia pracy.

Czytaj więcej
Outsourcing pracowniczy

Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu na rynku międzynarodowym jesteśmy w stanie zaoferować klientowi kompleksowe usługi związane z rekrutacją i dostarczaniem wykwalifikowanej kadry na projekty budowlano-remontowe na terenie Europy.

Czytaj więcej
Rekrutacje Stałe

Wspieramy wykonawców EPC, inwestorów, firmy inżynieryjne i konsultingowe oraz dostawców technologii (OEM). Nasz zespół rekrutuje kadrę wykonawczą na projekty budowlane we wszystkich sektorach, od inżynierów i specjalistów po członków zarządu; Rekrutujemy specjalistów działów wsparcia: handlowego, zakupów, inżynierii, utrzymania ruchu i administracji

Czytaj więcej
Usługi wsparcia projektu

Dostarczamy kontraktorów do wykonania określonych zakresów prac na projekcie lub tworzymy kompletne zespoły wspierające realizację projektów.

Czytaj więcej
Crewing personelu morskiego

Poszerzając zakres działalności, rozpoczęliśmy świadczenie usług rekrutacji specjalistów pracujących na instalacjach offshore i statkach. Możemy zaopatrzyć Twoją jednostkę we w pełni certyfikowanych, doświadczonych członków załogi w szerokim zakresie stanowisk.

Czytaj więcej
Outsourcing pracowniczy

Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu na rynku międzynarodowym jesteśmy w stanie zaoferować klientowi kompleksowe usługi związane z rekrutacją i dostarczaniem wykwalifikowanej kadry na projekty budowlano-remontowe na terenie Europy.

Czytaj więcej
Rekrutacje Stałe

Wspieramy wykonawców EPC, inwestorów, firmy inżynieryjne i konsultingowe oraz dostawców technologii (OEM). Nasz zespół rekrutuje kadrę wykonawczą na projekty budowlane we wszystkich sektorach, od inżynierów i specjalistów po członków zarządu; Rekrutujemy specjalistów działów wsparcia: handlowego, zakupów, inżynierii, utrzymania ruchu i administracji

Czytaj więcej
Modernizacje linii napowietrznych i światłowodowych

Jesteśmy firmą działającą w branży elektroenergetycznej. Swoje doświadczenie zdobyliśmy realizując projekty budowy sieci energetycznych oraz renowacji linii napowietrznych (110 kV, 220 kV, 400 kV).

Czytaj więcej

Realizacja projektu

  1. Przygotowanie

Pierwszy i jednocześnie kluczowy dla powodzenia całego projektu etap procesu. Rozpoczyna się od szczegółowego omówienia zakresu realizowanych prac oraz niezbędnych umiejętności/certyfikatów dla osób pracujących na projekcie. Na tym etapie ustalamy stawki wynagrodzenia oraz wszystkie diety i dodatki jakie otrzymywać będą pracownicy. Ostatnim krokiem jest przygotowanie harmonogramu oraz planu realizacji całego projektu.

  1. Rekrutacja

Korzystając z bazy Kandydatów Globetek oraz posiłkując się ogólnopolskimi serwisami ogłoszeniowymi Konsultanci prowadzący projekt zaproszą do udziału w rekrutacji ustaloną wcześniej liczbę kandydatów. Po wstępnej weryfikacji doświadczenia oraz posiadanych uprawnień i dokumentów, osoby spełniające wymagania zapraszane są na rozmowę kwalifikacyjną połączoną z testami teoretycznymi oraz praktycznymi.

  1. Mobilizacja oraz administracja

Konsultanci odpowiedzialni za dany projekt, kompletują dokumentację niezbędną do rozpoczęcia pracy dla osób zaakceptowanych do udziału w projekcie. Na około tydzień przed rozpoczęciem kontraktu rezerwowane są loty (jeżeli kontrakt jest zagranicą) oraz organizowane jest zakwaterowanie możliwe blisko miejsca pracy. W trakcie trwania kontraktu konsultanci na bieżąco wspierają pracowników w kwestiach organizacyjnych oraz pomagają w rozwiązaniu bieżących problemów.

  1. Demobilizacja

Ostatnim etapem jest zagwarantowanie możliwe sprawnego i szybkiego powrotu z kontraktu. W przypadku kontraktów zagranicznych pracownicy odwożeni są na lotnisko i wracają do domów. Przy kontraktach krajowych Konsultanci pomagają w zorganizowaniu najdogodniejszego środka transportu do miejsca zamieszkania.