We rectruit professionals
We recruit professionals

Power Genererartion / Oil&Gas
Power Generation / Oil & Gas

Engineering
Engineering
Automotive
Automotive

Job Offers

Process Engineer (Electrolysis)

Added: 24.02.2021

From offices in the UK & Poland - Globetek Ltd is strategically placed to capture the highest skilled and professional engineers. Our dedicated account managers and consultants have recruited and mobilised engineers in over 30 countries and on 4 continents.

Globetek for its Client, an international EPC company from the oil&gas sector, is currently looking for the right candidate for the position of:

Process Engineer (Electrolysis)

Office – Cracow / projects all over the world

Key responsibilities:

 • Develop safe, reliable, efficient and innovative technological solutions for our customers,
 • Maintain and share knowledge about Electrolysis technology, 
 • Develop process design as e.g. simulation (AspenPlus, Pro/II), PFDs, P&IDs and control & safety concepts,
 • Execute/ perform: equipment design, hydraulic calculations, specifications of safety devices, instrumentation, piping, development of plant layout, development of documentation,
 • Contribute to review meetings (HAZOP/SIL, model review, etc.),
 • Project Execution: studies, FEED, basic and detail engineering,
 • Proposal Execution,
 • Interfaces to other disciplines, Client and Vendors (including review meetings),
 • Commissioning and start-up support.

Reporting line & localisation:

 • Process Integration Engineer reports directly to the Team Manager, Electrolysis.
 • This role is located in Kraków, Poland and requires worldwide business trips.

Competencies and Profile

 • Master Degree or PhD in Chemical Engineering, Process Engineering, Chemistry or similar,
 • 3-5 years experience in a plant engineering company as Process Engineer,
 • Knowledge of software tools:AspenPlus, PRO/II, HTRI of advantage,
 • Eager to work in a multicultural team, willing to travel short and long term (3-6 months) to other engineering centers and construction sites worldwide,
 • Fluency in English is a must,
 • Passion for technical challenges, innovative and solution-driven mindset.

Additional information

We offer:

 • Interesting, challenging position in an international company,
 • Work in a multicultural team,
 • Modern office space,
 • Training and opportunities to develop,
 • Possibility of changing position, department, gaining new knowledge and experience,
 • Attractive compensation and benefits package,
 • Possibility to purchase company shares on preferential terms,
 • Private healthcare and MultiSport card. 

If you are interested, please send your application via our form on the website: https://globetek.pl/dla-kandydatow/przeslij-swoje-cv/  

I hereby agree to the processing of personal data included in my application for the needs necessary to carry out the recruitment process carried out by Globetek Sp. z o.o. in Chorzów 41-506, ul. Leśna 83, in accordance with art. 6 par. 1 lit. a Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation). I also consent to the processing of my personal data for the purposes of any future recruitment processes”

Osoby zainteresowane proszę o przesyłanie aplikacji za pośrednictwem naszego formularza na stronie: Prześlij swoje CV
KLAUZULA ZGODY
na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych w przyszłości:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych przeze mnie w ramach procesu rekrutacyjnego, w szczególności zawartych w złożonym przeze mnie dokumencie aplikacyjnym, Curriculum Vitae (CV) lub/i Życiorysie, względnie w liście motywacyjnym, tj. imienia i nazwiska, numeru PESEL, daty urodzenia, miejsca urodzenia, adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu i innych danych przeze mnie podanych, w celach przeprowadzenia przyszłych rekrutacji, a więc do udziału mojej osoby w przyszłych procesach rekrutacyjnych i skontaktowania się ze mną jako osoba uczestniczącą w rekrutacji (telefoniczne lub mailowo).


Powyższe dane podane zostały przeze mnie dobrowolnie, a ich przetwarzanie w celach rekrutacyjnych odbywać się będzie za moją wyraźną zgodą, jako osoby której dane te dotyczą, na czas procesu rekrutacyjnego lub rozpatrzenia mojej kandydatury poza procesem rekrutacyjnym.

Potwierdzam także, że wiem, iż Administratorem powyższych danych będzie GLOBETEK sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie przy ulicy Leśnej 83, KRS 0000392171, NIP: 6342792088, REGON: 242614973.

Zostałem także poinformowany, że przysługuje mi prawo do informacji o przetwarzaniu, dostępu do moich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, a także wniesienia sprzeciwu bądź skargi do organu nadzorczego.

Mam również pełną świadomość o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie moich danych w celach rekrutacyjnych w każdym czasie.

Przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.