We rectruit professionals
We recruit professionals

Power Genererartion / Oil&Gas
Power Generation / Oil & Gas

Engineering
Engineering
Automotive
Automotive

Job Offers

Senior Instrumentation Engineer

Added: 13.04.2021

From offices in the UK & Poland - Globetek Ltd is strategically placed to capture the highest skilled and professional engineers. Our dedicated account managers and consultants have recruited and mobilised engineers in over 30 countries and on 4 continents.

Globetek for its Client, an international EPC company from the oil&gas sector, is currently looking for the right candidate for the position of:

Senior Instrumentation Engineer

Office – Cracow / projects all over the world

Responsibilities:

 • Performs design tasks for Instrumentation for petrochemical or refinery industry,
 • Prepares Instrument List, Data Sheets for Instruments, Valves, Analysers,
 • Prepares Wiring drawings (junction box arrangement, loop drawings),
 • Prepares Layout drawing (cable trays, instruments),
 • Prepares Hook-ups and Material Take-off,
 • Coordinates of Package Units, interfaces to other discipline, client and vendors,
 • Verification of project documentation with respect to its completeness and accordance with standards,
  branch regulations and contract requirements,
 • Participates in inspections for instruments, valves and analysers,
 • Supervises the erection work,
 • Development into Instrumentation Lead Engineer, Design Authority/TCL Expert,
 • Potential mid-term development for other positions as e.g. Engineering Manager, Project Manager.

Requirements:

 • Master’s degree in Instrumentation
 • More than 3 years of experience in a plant engineering company,
 • Lead engineer competency,
 • Ability to work independently on the preparation of proposals and execution of projects for instrumentation
  for domestic and international projects,
 • Fluent in Polish and English, knowledge of German / Russian or other languages would be appreciated,
 • Knowledge of Functional Safety of Programmable Electronic System and Safety Instrumented System for
  Process Industry in acc. to IEC 61508 and 61511 standards would be appreciated,
 • Computer skills, knowledge of applications such as MS Office, ACAD, use Smart Plant Instrumentation,
  SmatPlant 3D would be appreciated,
 • Eager to work in a multi-cultural team, willing to travel short term to other engineering
  centers and contruction sites worldwide,
 • High interpersonal skills.

  If you are interested, please send your application via our form on the website: 

  http://globetek.elementapp.ai/application/v2/7ce6da9b-6f9d-43e2-9b91-95b8052d5e52/45e4ad37-abf6-4001-8ac1-ad57e6377d19?source=89097808-8b73-457b-9bb7-3b5e2d799080

  I hereby agree to the processing of personal data included in my application for the needs necessary to carry out the recruitment process carried out by Globetek Sp. z o.o. in Chorzów 41-506, ul. Leśna 83, in accordance with art. 6 par. 1 lit. a Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation). I also consent to the processing of my personal data for the purposes of any future recruitment processes”

  Osoby zainteresowane proszę o przesyłanie aplikacji za pośrednictwem naszego formularza na stronie: Prześlij swoje CV
  KLAUZULA ZGODY
  na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych w przyszłości:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych przeze mnie w ramach procesu rekrutacyjnego, w szczególności zawartych w złożonym przeze mnie dokumencie aplikacyjnym, Curriculum Vitae (CV) lub/i Życiorysie, względnie w liście motywacyjnym, tj. imienia i nazwiska, numeru PESEL, daty urodzenia, miejsca urodzenia, adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu i innych danych przeze mnie podanych, w celach przeprowadzenia przyszłych rekrutacji, a więc do udziału mojej osoby w przyszłych procesach rekrutacyjnych i skontaktowania się ze mną jako osoba uczestniczącą w rekrutacji (telefoniczne lub mailowo).


  Powyższe dane podane zostały przeze mnie dobrowolnie, a ich przetwarzanie w celach rekrutacyjnych odbywać się będzie za moją wyraźną zgodą, jako osoby której dane te dotyczą, na czas procesu rekrutacyjnego lub rozpatrzenia mojej kandydatury poza procesem rekrutacyjnym.

  Potwierdzam także, że wiem, iż Administratorem powyższych danych będzie GLOBETEK sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie przy ulicy Leśnej 83, KRS 0000392171, NIP: 6342792088, REGON: 242614973.

  Zostałem także poinformowany, że przysługuje mi prawo do informacji o przetwarzaniu, dostępu do moich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, a także wniesienia sprzeciwu bądź skargi do organu nadzorczego.

  Mam również pełną świadomość o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie moich danych w celach rekrutacyjnych w każdym czasie.

  Przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.