Usługi wsparcia projektu

Dostarczamy kontraktorów do wykonania określonych zakresów prac na projekcie lub tworzymy kompletne zespoły wspierające realizację projektów.

Czytaj więcej
Crewing personelu morskiego

Poszerzając zakres działalności, rozpoczęliśmy świadczenie usług rekrutacji specjalistów pracujących na instalacjach offshore i statkach. Możemy zaopatrzyć Twoją jednostkę we w pełni certyfikowanych, doświadczonych członków załogi w szerokim zakresie stanowisk.

Czytaj więcej
Spawacze dla Twojej firmy

Wykwalifikowani spawacze dla Twojej firmy, ich kompetencje
potwierdzone w Assessment Center.
97 skrupulatnie wyselekcjonowanych kandydatów z Filipin
jest gotowych do podjęcia pracy.

Czytaj więcej
Outsourcing pracowniczy

Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu na rynku międzynarodowym jesteśmy w stanie zaoferować klientowi kompleksowe usługi związane z rekrutacją i dostarczaniem wykwalifikowanej kadry na projekty budowlano-remontowe na terenie Europy.

Czytaj więcej
Rekrutacje Stałe

Wspieramy wykonawców EPC, inwestorów, firmy inżynieryjne i konsultingowe oraz dostawców technologii (OEM). Nasz zespół rekrutuje kadrę wykonawczą na projekty budowlane we wszystkich sektorach, od inżynierów i specjalistów po członków zarządu; Rekrutujemy specjalistów działów wsparcia: handlowego, zakupów, inżynierii, utrzymania ruchu i administracji

Czytaj więcej
Usługi wsparcia projektu

Dostarczamy kontraktorów do wykonania określonych zakresów prac na projekcie lub tworzymy kompletne zespoły wspierające realizację projektów.

Czytaj więcej
Crewing personelu morskiego

Poszerzając zakres działalności, rozpoczęliśmy świadczenie usług rekrutacji specjalistów pracujących na instalacjach offshore i statkach. Możemy zaopatrzyć Twoją jednostkę we w pełni certyfikowanych, doświadczonych członków załogi w szerokim zakresie stanowisk.

Czytaj więcej
Outsourcing pracowniczy

Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu na rynku międzynarodowym jesteśmy w stanie zaoferować klientowi kompleksowe usługi związane z rekrutacją i dostarczaniem wykwalifikowanej kadry na projekty budowlano-remontowe na terenie Europy.

Czytaj więcej
Rekrutacje Stałe

Wspieramy wykonawców EPC, inwestorów, firmy inżynieryjne i konsultingowe oraz dostawców technologii (OEM). Nasz zespół rekrutuje kadrę wykonawczą na projekty budowlane we wszystkich sektorach, od inżynierów i specjalistów po członków zarządu; Rekrutujemy specjalistów działów wsparcia: handlowego, zakupów, inżynierii, utrzymania ruchu i administracji

Czytaj więcej
Modernizacje linii napowietrznych i światłowodowych

Jesteśmy firmą działającą w branży elektroenergetycznej. Swoje doświadczenie zdobyliśmy realizując projekty budowy sieci energetycznych oraz renowacji linii napowietrznych (110 kV, 220 kV, 400 kV).

Czytaj więcej

Referencje

EPC TG1 – PKN Orlen Elektrociepłownia Płock, PL

 • Projekt i układ orurowania
 • Zarządzanie robotami budowlanymi
 • Administracja witryny
 • Zarządzanie kontaktami
 • Obsługa materiałów
 • Obliczanie naprężeń w rurociągach

Elektrownia CCGT 2×700 MW, Dolna Odra, PL

 • Planowanie
 • Administracja witryny
 • Nadzór robót budowlanych – palowanie

Elektrofiltry, Elektrownia Połaniec, PL

 • Kontrolowanie dokumentacji witryny
 • Nadzór budowlany – Cywilny
 • Nadzór nad montażem elektrycznym
 • Nadzór nad montażem mechanicznym
 • Spawanie i zarządzanie jakością
 • Zarządzanie kontaktami
 • Zarządzanie rozruchem — elektryka
 • EHS w zarządzaniu obiektem
 • Zarządzanie transportem materiałów
 • Administracja witryny

Przebudowa zakładu z kotłem BFB – Konin, PL

 • EHS w zarządzaniu obiektem
 • Nadzór nad montażem konstrukcji budowlanych i stalowych,
 • Kanały Nadzór nad montażem mechanicznym
 • Administracja witryny

Wytwórnia etylenu KG, hydrokraking, rafineria INEOS Grangemouth, Wielka Brytania

 • Montaż zbiorników ciśnieniowych
 • Prace modernizacyjne rurociągów
 • Prace wykończeniowe Wytwórni Acetylenu
 • Remont statku HCU HP
 • Instalacja separatora wirowego klastra,
 • Montaż pomp, chillerów, zaworów, zbiorników, wymienników ciepła,
 • Montaż mechaniczny
 • Montaż rur
 • Rurociągi i nadzór mechaniczny

Bloki węglowe 2×905 MW, Opole, PL

 • Dokumentacja jakości
 • Projektowanie na miejscu — rurociągi, branża budowlana, obliczanie naprężeń
 • Nadzór budowlany – Cywilny, Mechaniczny – Pomocniczy, IOS, rurociągi GRP, rurociągi stalowe, spawanie 
 • Kontrola jakości
 • Nadzór nad montażem i uruchomieniem – instalacje E&IC – IOS, wyspa turbin, wyspa kotłowa
 • Uruchomienie – Systemy pomocnicze, obieg wodno-parowy, wyspa turbin, instalacja do polerowania kondensatu,
 • BoP, systemy manipulacyjne
 • Administracja witryny
 • Pomoc w usuwaniu usterek i okresie gwarancyjnym

Blok 1000 MW, Ostrołęka, PL

 • Projekt wstępny — technologia
 • Administracja witryny
 • Projektowanie na miejscu – Budownictwo i Konstrukcje
 • Kontrolowanie dokumentacji witryny
 • EHS w zarządzaniu obiektem
 • Nadzór budowlany – Cywilny

Instalacja NID+SCR, CHP ZW Nowa, Dąbrowa Górnicza, PL

 • Nadzór robót budowlanych
 • Zarządzanie Mechaniczne i Budowlane
 • Montaż elektryczny i nadzór nad uruchomieniem
  montaż AKPiA i nadzór nad dokumentacją
 • Administracja witryny
 • Projekt na miejscu — orurowanie i aranżacja

Elektrofiltry, Elektrociepłownia Gdańsk i Gdynia, PL

 • Nadzór nad montażem elektrycznym

Blok węglowy 910 MW, Jaworzno, PL

 • Nadzór nad montażem elektrycznym

Modernizacja elektrofiltrów, Elektrownia Kozienice, PL

 • Nadzór i uruchomienie montażu elektrycznego

Elektrownia CCGT 490MW, Żerań, PL

 • Elektryczny nadzór zmiany
 • AKPiA nadzór nad turbiną gazową
 • Mechaniczna praca wału
 • Koordynacja rozruchu PTW
 • Uruchomienie Bopa

Blok węglowy 1075 MW, Kozienice, PL

 • Nadzór nad naprawą części ciśnieniowych mechanicznych i kotłowych

Aegis Ashore Missile Defense System (AAMDS), Redzikowo, PL

 • Rozruch elektryczny

Spalarnia Odpadów, Litwa

 • Uruchomienie instalacji oczyszczania spalin
LNG Terminal, Świnoujście, PL
 • Nadzór Inwestorski – Cywilny
 • Nadzór Inwestorski – Elektryczny
 • Nadzór inwestorski – Rurociągi

Morskie farmy wiatrowe Lynn & Inner Dowsing, Wielka Brytania

 • Magnetyczna Inspekcja Proszkowa (MPI) i Ultradźwiękowa Inspekcja (UT) struktur płyt zatyczkowych

Huta Szkła, Częstochowa, PL

 • Nadzór nad systemami sterowania nowej linii produkcyjnej huty.

Elektrownia Drax, Wielka Brytania

 • Wymiana rurociągów ciśnieniowych i rur membranowych (węglowych i nierdzewnych),
 • kotła energetycznego,
 • Spawanie TIG
 • Montaż rur
 • Platerowanie
 • Rurociągi i nadzór mechaniczny

Platformy wiertnicze Songa Delta, Bedford Dolphin, Transocean Searcher, Wielka Brytania i Norwegia

 • Usługi offshore NDT i RAT

Zakład Montażu Martifer, Gliwice

 • Spawanie i montaż konstrukcji wsporczych

MHC & Residue Upgrading, Program 10+, Rafineria LOTOS Gdańsk, PL

 • Wykonanie kontroli pętli dla całego zainstalowanego i podłączonego oprzyrządowania elektronicznego
 • Wsparcie techniczne przy odbiorach wstępnych i odbiorach.