Usługi wsparcia projektu

Dostarczamy kontraktorów do wykonania określonych zakresów prac na projekcie lub tworzymy kompletne zespoły wspierające realizację projektów.

Czytaj więcej
Spawacze dla Twojej firmy

Wykwalifikowani spawacze dla Twojej firmy, ich kompetencje
potwierdzone w Assessment Center.
97 skrupulatnie wyselekcjonowanych kandydatów z Filipin
jest gotowych do podjęcia pracy.

Czytaj więcej
Outsourcing pracowniczy

Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu na rynku międzynarodowym jesteśmy w stanie zaoferować klientowi kompleksowe usługi związane z rekrutacją i dostarczaniem wykwalifikowanej kadry na projekty budowlano-remontowe na terenie Europy.

Czytaj więcej
Rekrutacje Stałe

Wspieramy wykonawców EPC, inwestorów, firmy inżynieryjne i konsultingowe oraz dostawców technologii (OEM). Nasz zespół rekrutuje kadrę wykonawczą na projekty budowlane we wszystkich sektorach, od inżynierów i specjalistów po członków zarządu; Rekrutujemy specjalistów działów wsparcia: handlowego, zakupów, inżynierii, utrzymania ruchu i administracji

Czytaj więcej
Usługi wsparcia projektu

Dostarczamy kontraktorów do wykonania określonych zakresów prac na projekcie lub tworzymy kompletne zespoły wspierające realizację projektów.

Czytaj więcej
Outsourcing pracowniczy

Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu na rynku międzynarodowym jesteśmy w stanie zaoferować klientowi kompleksowe usługi związane z rekrutacją i dostarczaniem wykwalifikowanej kadry na projekty budowlano-remontowe na terenie Europy.

Czytaj więcej
Rekrutacje Stałe

Wspieramy wykonawców EPC, inwestorów, firmy inżynieryjne i konsultingowe oraz dostawców technologii (OEM). Nasz zespół rekrutuje kadrę wykonawczą na projekty budowlane we wszystkich sektorach, od inżynierów i specjalistów po członków zarządu; Rekrutujemy specjalistów działów wsparcia: handlowego, zakupów, inżynierii, utrzymania ruchu i administracji

Czytaj więcej

Referencje

Orlen Unipetrol, Litvinov, Czechy

 • Montaż i spawanie orurowania
 • Prace modernizacyjne na czterech kolektorach

Elektrociepłownia 300 MW Marbach 4, Niemcy 

 • Montaż orurowania oraz aparatury, prace spawalnicze

 • Montaż konstrukcji stalowych

 • Nadzór nad budową

 • Nadzór jakościowy – orurowanie

 • Planowanie

 • Prace antykorozyjne

Elektrownia CCGT 745 MWe Ostrołęka, PL

 • Zarządzanie magazynem
 • Administracja budowy
 • Zarządzanie jakością

EPC TG1 – PKN Orlen Elektrociepłownia Płock, PL

 • Projektowanie i aranżacja orurowania
 • Zarządzanie pracami budowlanymi
 • Administracja budową
 • Zarządzanie magazynem
 • Obliczanie naprężeń orurowania
 • Zarządzanie kontraktem

Elektrownia CCGT 2×700 MW, Dolna Odra, PL

 • Planowanie
 • Administracja budową
 • Nadzór nad pracami budowlanymi – palowanie
 • Zarządzanie magazynem
 • Nadzór nad BHP
 • Logistyka dostaw
 • Zarządzanie kontraktem
 • Nadzór nad montażem elektrycznym
 • Nadzór nad montażem mechanicznym
 • Zarządzanie jakością
 • Rozruch

Elektrofiltry, Elektrownia Połaniec, PL

 • Kontrola dokumentacji projektu
 • Nadzór nad pracami budowlanymi
 • Nadzór nad montażem elektrycznym
 • Nadzór nad montażem mechanicznym
 • Nadzór spawalniczy i zarządzanie jakością
 • Zarządzanie kontaktem
 • Zarządzanie pracami rozruchowymi — elektryka
 • Nadzór nad BHP
 • Zarządzanie magazynem
 • Administracja budowy

Modernizacja elektrociepłowni  z kotłem BFB – Konin, PL

 • Nadzór nad BHP
 • Nadzór nad pracami budowlanymi oraz montażem konstrukcji stalowych
 • Nadzór nad montażem mechanicznym – kanały spalin
 • Administracja budową

Instalacja do produkcji etylenu KG, hydrokraking, rafineria INEOS Grangemouth, Wielka Brytania

 • Montaż zbiorników ciśnieniowych
 • Prace modernizacyjne rurociągów
 • Prace wykończeniowe na Wytwórni Acetylenu
 • Remont HCU HP
 • Instalacja separatora wirowego klastra,
 • Montaż pomp, chillerów, zaworów, zbiorników, wymienników ciepła
 • Montaż mechaniczny
 • Montaż rur
 • Nadzór nad montażem mechanicznym

Bloki węglowe 2×905 MW, Opole, PL

 • Dokumentacja jakościowa
 • Projektowanie na budowie — rurociągi, branża budowlana, obliczanie naprężeń orurowania
 • Nadzór nad montażem konstrukcji stalowych i mechanicznym – Urządzenia pomocnicze, IOS, rurociągi GRP, rurociągi stalowe, 
 • Nadzór spawalniczy i kontrola jakości
 • Nadzór nad montażem i uruchomieniem – instalacje automatyki i elektryki – IOS, wyspa turbinowa, wyspa kotłowa
 • Uruchomienie instalacji pomocniczych, obieg woda-para, wyspa turbinowa, instalacja kondensatu, BOP 
 • Administracja budową
 • Usuwanie usterek i nadzór gwarancyjny

Blok węglowy 1000 MW, Ostrołęka, PL

 • Projekt wstępny — technologia
 • Administracja budową
 • Projektowanie na budowie – część budowlana, konstrukcje stalowe
 • Kontrola dokumentacji budowy
 • Nadzór nad BHP
 • Nadzór nad pracami budowlanymi

Instalacja NID+SCR, ZW Nowa, Dąbrowa Górnicza, PL

 • Nadzór nad pracami budowlanymi
 • Zarządzanie branżą mechaniczną i budowlaną
 • Nadzór nad montażem elektrycznym i uruchomieniem
 • Nadzór nad montażem AKPiA i dokumentacją
 • Administracja budową
 • Projekt na budowie — orurowanie i jego aranżacja

Elektrofiltry, Elektrociepłownia Gdańsk i Gdynia, PL

 • Nadzór nad montażem elektrycznym

Blok węglowy 910 MW, Jaworzno, PL

 • Nadzór nad montażem elektrycznym

Modernizacja elektrofiltrów, Elektrownia Kozienice, PL

 • Nadzór nad montażem elektrycznym
 • Prace rozruchowe

Elektrownia gazowa 490MW, Żerań, PL

 • Nadzór nad montażem elektrycznym
 • Nadzór nad montażem AKPiA turbiny gazowej
 • Nadzór nad montażem mechanicznym
 • Koordynacja rozruchu – PTW
 • Uruchomienie BOP

Blok węglowy 1075 MW, Kozienice, PL

 • Nadzór nad naprawą części ciśnieniowej i mechanicznych kotła

Aegis Ashore Missile Defense System (AAMDS), Redzikowo, PL

 • Rozruch części elektrycznej i mechanicznej
 • Kontrola jakości części elektrycznej
 • Kontrola jakości części mechanicznej

Spalarnia Odpadów, Litwa

 • Uruchomienie instalacji oczyszczania spalin
LNG Terminal, Świnoujście, PL
 • Nadzór Inwestorski – branża budowlana
 • Nadzór Inwestorski – branża elektryczna
 • Nadzór inwestorski – branża orurowania

Morskie farmy wiatrowe Lynn & Inner Dowsing, Wielka Brytania

 • Badania nieniszczące – UT i MT słupów

Huta Szkła, Częstochowa, PL

 • Nadzór nad montażem systemów sterowania nowej linii produkcyjnej huty.

Elektrownia Drax, Wielka Brytania

 • Wymiana rurociągów ciśnieniowych i membran (stal węglowa i nierdzewna), oraz kotła 
 • Spawanie TIG
 • Montaż rur
 • Platerowanie
 • Nadzór nad montażem orurowania i mechanicznym

Platformy wiertnicze Songa Delta, Bedford Dolphin, Transocean Searcher, Wielka Brytania i Norwegia

 • Inspekcje konstrukcji – badania nieniszczące na wysokości (RAT)

Fabryka Martifer, Gliwice

 • Spawanie i montaż konstrukcji wsporczych

Elektrociepłownia BioPower, Zakład Orlen Południe, PL

 • Administracja budową
 • Zarządzanie budową

Program 10+, Rafineria LOTOS Gdańsk, PL

 • Loop-checking systemów AKPiA
 • Wsparcie techniczne przy rozruchu

Olefiny III, PKN Orlen, Płock, PL

 • Planowanie ze strony firmy EPCM
 • Nadzór nad BHP ze strony firmy EPCM